Błąd zapytania: SELECT count(k.id_) as ilosc FROM cms_ksiazki k INNER JOIN cms_autorzy a ON k.autor=a.id_ LEFT JOIN cms_autorzy a2 ON k.autor2=a2.id_ WHERE (dostepne='1') AND ((CONCAT(a.imie,' ',a.nazwisko) REGEXP '' OR CONCAT(a.nazwisko,' ',a.imie) REGEXP '') OR (CONCAT(a2.imie,' ',a2.nazwisko) REGEXP '' OR CONCAT(a2.nazwisko,' ',a2.imie) REGEXP '' OR tytul REGEXP '')) LIMIT 0,1000000